USŁUGI KSIĘGOWE

  • Opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
  • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych,
  • Kontrola należności i zobowiązań,
  • Bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
  • Reprezentowanie sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,
  • Sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem,
  • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS, INTRASTAT, NBP,
  • Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta. 

2+2=

NOBLESSE Kancelaria doradztwa podatkowego i Rachunkowości
Jolanta Klorkowska-Przybyła

ul. Dąbrowskiego 290 (I piętro),
60-406 Poznań

tel. +48 61 842 68 40
tel. +48 61 842 68 41
tel. +48 604-502-791
biuro@noblesse.com.pl