SPÓŁKI KOMANDYTOWE

Oferujemy pomoc w:

  • Zakładaniu spółek komandytowych i komandytowo – akcyjnych,
  • Przekształceniu innych spółek w spółkę komandytową lub komandytowo- akcyjną,
  • Przeprowadzeniu procesu rejestracji spółek komandytowych i komandytowo – akcyjnych,
  • Prowadzeniu księgowości dla spółek komandytowych i komandytowo – akcyjnych.

Zwracamy uwagę na atrakcyjność spółki komandytowej i komandytowo- akcyjnej na tle innych spółek:

  • jednokrotne opodatkowanie dochodów na poziomie wspólników
  • możliwość braku jakiegokolwiek opodatkowania, aż do dnia wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej,
  • korzystne zasady opodatkowania sprzedaży akcji spółki, sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej,
  • optymalizacja podatkowa niepodzielonych zysków spółki,
  • brak odpowiedzialności akcjonariuszy za długi podatkowe spółki oraz długi innych akcjonariuszy oraz komandytariusza ponad wartość sumy komandytowej,
  • nie ujawnianie się akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

2+2=

NOBLESSE Kancelaria doradztwa podatkowego i Rachunkowości
Jolanta Klorkowska-Przybyła

ul. Dąbrowskiego 290 (I piętro),
60-406 Poznań

tel. +48 61 842 68 40
tel. +48 61 842 68 41
tel. +48 604-502-791
biuro@noblesse.com.pl