OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

  • Prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
  • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
  • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,
  • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
  • Sporządzanie  rocznych informacji o dochodach (PIT - 11/8B) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-4),

2+2=

NOBLESSE Kancelaria doradztwa podatkowego i Rachunkowości
Jolanta Klorkowska-Przybyła

ul. Dąbrowskiego 290 (I piętro),
60-406 Poznań

tel. +48 61 842 68 40
tel. +48 61 842 68 41
tel. +48 604-502-791
biuro@noblesse.com.pl